Ivan Binar - Próza

book Kdo, co je pan Gabriel
Sixty-Eight publishers corporation
Toronto 1978
 
book Rozprava v krabici
Obrys/Kontur PmD
München 1985
 
book Kytovna umění
Obrys/Kontur PmD
München 1988
 
book Jeníkova práce
Hynek
Praha 1996
 
book Ohrada
Mladá fronta
Praha 1997
Příběh obyvatel jednoho domu okresního města kdesi ve Slezsku začíná v padesátých letech, ale svými kořeny šahá až do časů Rakouska-Uherska a první republiky. Příběhy lidí vyrůstají z reality; stát se mohly, snad se i skutečně staly, leckomu možná připomenou vlastní život. Fantaskní se může zdát jen motiv ohrady, jíž s lidmi experimentuje státní moc, ale domyšleno do důsledků - i něco takového se mohlo stát, a v jiné podobě se třeba i stalo. Obraz padesátých a dalších let v naší zemi se v autorově pojetí stává podobenstvím o svobodě, o stálosti charakterů lidí, a možná i národa, v dějinných zkouškách. Podobenstvím, ač nádechem humorného nadhledu, hořkým, varujícím do budoucna.
book Sedm kapitol ze života Václava Netušila
Hynek
Praha 2000
Poněkud dlouhý název nového Binarova románu připomíná barokní tradici a je i svým vnitřním zaměřením blízký baroknímu nahlížení světa coby labyrintu, jak je u nás zavedl Jan Amos Komenský svým Labyrintem světa a rájem srdce, to jest světlým vymalováním, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho zoufání ... Model labyrintu byl později českou literaturou adaptován znovu, především v Bloudění Jaroslava Durycha a v Kulhavém poutníku Josefa Čapka, nejvýrazněji ale v Osudech dobrého vojáka Švejka Jaroslava Haška, kterému se nejlépe podařilo vypracovat hlavního protagonistu labyrintského bloudění - bloudícího blouda a božího prosťáčka jako oběť světové zmatenosti. Tento model přebírá nyní i Ivan Binar a staví svého hlavního hrdinu, "blouda" Václava Netušila, který je i jakýmsi alter egem autorského vypravěče, do labyrintu totalitního normalizačního světa a naší současné české společnosti, jež zůstává v labyrintním zmatení, protože se nedovede se svou nedávnou minulostí vypořádat.

Úvodní stránka   |   Próza   |   V němčině   |   Dětské knihy   |   Sborníky   |   Překlady
2000 © Ivan Binar   |   web © bluemoon