Ivan Binar - sborníky

book Generace 33
Arkýř
München 1986
 
book Tři prózy z trezoru:
Den, kdy slétly vlaštovky

Ivan Binar, Eva Kantůrková, Karel Pecka
EKK
Praha 1990
V této knize se nesešli naši tři autoři náhodou. Spojuje je stejný osud. jejich první knížky vycházejí na sklonku šedesátých let. Krátce po vpádu pěti armád do ČSR jim kulturněpolitičtí normalizátoři zakazují publikovat. Jména Binar, Kanturková, Pecka mají být spolu s dalšími vymazána z české literatury. Všichni tři, v různém čase a na různou dobu, se ocitají v komunistických věznicích, všichni tři , nezlomeni , publikují v samizdatu a exilových nakladatelstvích, všichni tři podepisují Chartu 77.
book Syn pluku a historie
Petr Podhrázký a spol.
Obrys/Kontur - PmD
München 1987
 

Úvodní stránka   |   Próza   |   V němčině   |   Dětské knihy   |   Sborníky   |   Překlady
2000 © Ivan Binar   |   web © bluemoon